Logo
EN
heading
گزارش پایداری
record

گزارش پایداری

پایداری در فناپ.

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از عوامل اصلی تحول و اساس رشد و توسعه اقتصادی است. با استفاده‌ هرچه بیش‌تر افراد از فناوری اطلاعات، فراگیری زندگی دیجیتال و اثرهای اقتصادی‌ ‌‌اجتماعی آن شتاب بیش‌تری خواهد گرفت و در‌ نتیجه، فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی برابر و بهتری برای افراد مختلف فراهم می‌شود. شرکت فناپ هم‌سو با استراتژی‌های کلان خود و در جایگاه شرکتی پیش‌گام در شتاب‌دهی به تحول دیجیتال در سطح کشور، در تلاش است تا با تسهیل و گسترش دسترسی به امکانات زندگی دیجیتال، در مسیر تحقق توسعه‌ پایدار ایران قدم بردارد.

از‌ آنجا‌ که مدیریت پایدار و مسئولانه‌ سازمان، مستلزم حفظ و توسعه تعاملاتی شفاف با ذی‌نفعان اصلی است، اولین گزارش پایداری فناپ براساس عملکرد آن در نخستین سال قرن جدید شمسی (۱۴۰۱)، با در‌ اختیار قرار‌دادن اطلاعات کلان و مهم شرکت، می‌تواند نمای کلی از عملکرد اقتصادی‌، ‌‌اجتماعی و زیست‌محیطی فناپ را در مسیر رشد پایدار در‌اختیار ذی‌نفعان قرار دهد.
گزارش پایداری گزارشی غیرمالی است که عملکرد شرکت و اثرات آن بر جامعه و محیط‌زیست را ارائه می‌دهد و به چگونگی موفقیت شرکت در خلق ارزش پایدار برای حال و آینده ذی‌نفعان داخلی و خارجی خود اشاره می‌کند.

این گزارش داوطلبانه با توجه ‌به ساختار گزارش‌دهی GRI (Global Reporting Initiative ) و بر‌مبنای مهم‌ترین اطلاعات عملکرد شرکت‌های هلدینگ، به‌منظور ایجاد شفافیت برای کل جامعه و آشنایی با سازوکارهای مختلف فناپ در زمینه ابعاد مختلف پایداری تدوین شده است.


 

download
دریافت گزارش پایداری فناپ