شناسا

صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر(حوزه سرمایه گذاری)

لوگو

معرفی شرکت

شناسا (پيشگامان امين سرمايه پاسارگاد)

شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (شناسا) به عنوان مجموعه تخصصی حوزه سرمایه گذاری ماجراجویانه (Venture capital) گروه مالی پاسارگاد، فعالیت می نماید. در این راستا این شرکت با تکیه بر ارزش های امانتداری و رفتار حرفه ای، رویکرد خود را تلفیق مفاهیم نوآوری، سازماندهی و ارزش آفرینی در عرصه سرمایه گذاری تخصصی در فناوریهای پیشرفته قرار داده است. شناسا بعنوان یک سازمان متکی بر ایمانی مشترک در بین موسسین، مدیران و همکاران شکل گرفته است. حضور گروه مالی پاسارگاد، که ملاحظات مالی و سرمایه گذاری را به همراه دارد در کنار بکارگیری مدیران عملیاتی شرکت که عموماً از جنس مخاطبان کارآفرین و سرمایه پذیران " شناسا" بوده اند، ایجاد درک متقابلی از ذینفعان این تعامل را به همراه داشته است.

 

اطلاعات تماس : 

مدیر عامل : حامد ساجدی

شماره تماس : 22262589

آدرس : میرداماد، میدان مادر، خیابان بهروز(سنجابی)، کوچه یکم، پلاک 1، طبقه همکف

هلدینگ فناپ